TRONIK dla rolnictwa – wsparcie dla zaradnych

Praca i wydajność maszyn rolniczych – zwłaszcza, gdy pracowały w kilku miejscach równocześnie – było dotychczas trudne do zmierzenia. Odpowiedzią na ten problem okazały się systemy monitorujące pracę maszyn rolniczych oraz ich operatorów. Jedną z pierwszych firm, która wprowadziła taką usługę na polski rynek jest TRONIK, czołowa, polska firma oferująca narzędzia kontroli pojazdów i maszyn z wykorzystaniem technologii GPS. Usługa TRONIK DLA ROLNICTWA umożliwia dokładną analizę pracy maszyn i operatorów na konkretnych polach, a co za tym idzie podsumowanie kosztów obróbki w ciągu całego roku. TRONIK DLA ROLNICTWA pozwala na automatyczne rozliczanie maszyn rolniczych oraz ich operatorów i jest dostosowany do każdego rodzaju urządzeń i działa na maszynach wielu, różnych producentów. System umożliwia również opomiarowanie dystrybutorów paliwa i dokonywania porównań pobranego paliwa ze zużytym.

System dokładnie oblicza efektywność wykonanej pracy, ponieważ umożliwia nanoszenie na mapy kontrolowanych obszarów wraz z wykluczeniami (uwzględnianie nieużytków). TRONIK DLA ROLNICTWA umożliwia identyfikację operatorów maszyn oraz obliczenie wydajności maszyny i operatora. Użytkownicy systemu otrzymują automatycznie informację na temat obszaru, na którym została wykonana praca i zużycia paliwa na hektar (bądź w innym, dowolnym cyklu).

Dodatkową funkcją systemu firmy TRONIK są alarmy, które informują na bieżąco o sytuacjach wyjątkowych czy podejrzanych, takich jak na przykład: brak pracy w określonych godzinach, praca w niedozwolonych obszarach lub porach.

System posiada także funkcję terminarza, który działa automatycznie i przypomina o konieczności dokonania przeglądów, serwisów czy kontroli poszczególnych maszyn. Wszystkie kontrolowane parametry przedstawiane są w postaci czytelnych raportów dotyczących wydajności pracowników, maszyn i osprzętu za konkretny okres bądź obszar.

TRONIK DLA ROLNICTWA to szereg korzyści dla rolników: znacząco ułatwia rozliczanie pracy maszyn rolniczych oraz ich operatorów, zabezpiecza maszyny przed kradzieżą oraz pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Ponieważ firma TRONIK jest jego autorem istnieje możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb użytkowników.

STREFA KLIENTA
pl