Nowe funkcjonalności mobile terminala dla systemu android

TRONIK MOBILE TERMINAL to idealne rozwiązanie pozwalające na bieżąco śledzić flotę pojazdów na mapie, niezależnie od tego czy znajdujemy się w biurze, czy poza nim. Aplikacja pozwala m.in. na śledzenie pozycji i aktualnych parametrów pojazdów na mapie, pokazuje czas pracy kierowców (statusy z tachografu cyfrowego) oraz umożliwia podgląd wprowadzonych do systemu „obszarów własnych”. Dodatkowo w dwóch trybach nawiguje do wybranego pojazdu w trybie „radaru”- po linii prostej oraz w trybie nawigacji – przez mapy systemowe (Google Maps, Mapy Apple).

Najświeższa wersja aplikacji TRONIK MOBILE TERMINAL, zaktualizowana 27 lutego b.r., pozwala także na:

– komunikację z KT3,
– potwierdzenie zamkniecia aplikacji,
– zamykanie drawera (menu boczne) i panelu dolnego, klawiszem BACK.

Wkrótce można się spodziewać aktualizacji także dla wersji dedykowanej systemowi iOS.

Zachęcamy do aktualizacji aplikacji.

STREFA KLIENTA
pl