Nowe funkcjonalności mobile terminala dla systemu iOS

TRONIK MOBILE TERMINAL to idealne rozwiązanie pozwalające na bieżąco śledzić flotę pojazdów na mapie, niezależnie od tego czy znajdujemy się w biurze, czy poza nim. Aplikacja pozwala m.in. na śledzenie pozycji i aktualnych parametrów pojazdów na mapie, pokazuje czas pracy kierowców (statusy z tachografu cyfrowego) oraz umożliwia podgląd wprowadzonych do systemu „obszarów własnych”. Dodatkowo w dwóch trybach nawiguje do wybranego pojazdu w trybie „radaru”- po linii prostej oraz w trybie nawigacji – przez mapy systemowe (Google Maps, Mapy Apple).

Najświeższa wersja aplikacji TRONIK MOBILE TERMINAL dla iOS, zaktualizowana 13 marca b.r., pozwala na komunikację z poziomu telefonu bezpośrednio do komunikatora kierowcy KT3. Dzięki temu spedytorzy mają zapewnioną stałą komunikację z kierowcami, niezależnie od miejsca pobytu.

Ponadto umożliwia:

– nawigowanie do pojazdu po prostej,
– nawigowanie do pojazdu po mapach,
– zaznaczanie punktów orientacyjnych na mapie,
– kopiowanie współrzędnych oraz adresów pojazdów i punktów orientacyjnych,
– oraz posiada nowy, odświeżony design dostosowany do wymagań UI platformy iOS.

Zachęcamy do aktualizacji aplikacji.

STREFA KLIENTA
pl