2013-12-06

TRANS POLAND 2013 GOLD MEDAL FOR TRONIK

Warsaw Transport and Logistics International Exhibition was held on November 26-28 in Hala Expo XXI in Warsaw. It was visited by more than 2000 exhibitors – many of them visited the TRONIK stand. Our sales representatives, along with the representatives […]
2013-12-06

Złoty medal Trans Poland 2013 dla Tronik

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy uhonorowani Złotym Medalem Trans Poland za skuteczne obniżanie kosztów w transporcie. Nagrodę otrzymaliśmy podczas wieczornej gali targów Trans Poland, na których mieliśmy przyjemność gościć jako jeden z wystawców. Poza merytoryką zadbaliśmy także o atrakcje dla zwiedzających: konkurs […]
2013-11-14

TRONIK AT THE TRANS POLAND FAIRS

Ladies and Gentlemen, we are pleased to announce that on 26, 27 and 28 November 2013 you will have the opportunity to meet us at the Warsaw Transport and Logistics International Exhibition. Visit our stand, number 23, which can be found on […]
2013-11-14

Tronik na targach Trans Poland

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w dniach 26, 27 i 28 listopada 2013 roku będziecie mieli okazję spotkać nas na Międzynarodowych Targach Transportu i Logistyki w Warszawie – Trans Poland. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska, które pod numerem 23 znajdziecie na mapie opublikowanej na www.trans-poland.pl. Na stoisku […]
2013-10-02

VIDEO RECORDERS ON TRONIK’S OFFER

We have expanded our range of products by DVRs. In the event of a collision, the recordings made with them may constitute evidence for the police and the insurer. Video material allows to avoid ambiguity in the evaluation of an […]
2013-10-02

Wideorejestratory w ofercie Tronik

Rozszerzyliśmy naszą ofertę produktową o wideorejestratory. W razie kolizji, nagrania z nich pochodzące, mogą stanowić dowód dla policji oraz ubezpieczyciela. Materiały wideo pozwalają uniknąć niejednoznaczności w ocenie sytuacji zdarzenia. Dzięki nim mamy szansę na przyspieszenie zwrotu kosztów, będących wynikiem kolizji, […]
2013-10-02

NEW REPORT IN GPS ATRAX

We have added a new feature to the GPS ATRAX system. The system allows to create a database of barcodes and RFID, owing to which the data of the scanned products bearing the codes are available in the new codes report. The report allows to check […]
2013-10-02

Nowy raport w GPS ATRAX

Dodaliśmy nową funkcjonalność systemu GPS ATRAX. System pozwala na tworzenie bazy kodów kreskowych i RFID, dzięki czemu dane skanowanych produktów oznaczonych kodami dostępne są w nowym raporcie kodów. Raport pozwala sprawdzić gdzie, kiedy i u jakiego odbiorcy został zeskanowany/zidentyfikowany produkt. Opcjonalnie GPS ATRAX wykorzystuję […]
2013-08-21

INTEGRATION WITH TIMOCOM

In July we integrated our system with the Timocom system, market-leading European freight exchange. This allows users of GPS ATRAX using Timocom TC eMap to track the location of their vehicles and available goods by means of a single interface. This amenity enables […]
2013-08-21

Integracja z Timocom

W lipcu zintegrowaliśmy nasz system z systemem TimoCom, wiodącej na rynku europejskim giełdy transportowej. Dzięki temu użytkownicy GPS ATRAX korzystający z TC eMap TimoCom będą mogli śledzić lokalizację swoich pojazdów oraz dostępnych ładunków za pomocą jednego interfejsu. Udogodnienie to daje możliwość szybszego podejmowania decyzji odnośnie […]
STREFA KLIENTA
pl