Tronik Sp. z o.o. Sp. k.

RODO – obowiązek informacyjny

Szanowny użytkowniku!

 

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. dostosowaliśmy naszą działalność do wymogów nowego Rozporządzenia.

 

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności, aby udzielić Ci bardziej szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób Tronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. chroni Twoją prywatność, a także o tym, w jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw do swoich danych.

 

W związku z powyższym informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Pułtusku przy ul. R. Traugutta 2 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000269006, numerem NIP: 5681567494, zwana dalej Spółką; Spółka prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. R. Traugutta 2 B, 06-100 Pułtusk lub email: iod@tronik.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– zawarcia i prawidłowej realizacji umowy abonenckiej
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Tronik Sp. z o.o. Sp. k., np. wystawienia faktury lub rachunku,
– w celach marketingowych produktów i usług Spółki
– prawnie uzasadnionych interesów Spółki, polegających na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

 

Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe:
– bezpośrednio od Państwa,
– od podmiotu trzeciego współpracującego z Tronik Sp. z o.o. Sp. k., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
– ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

 

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018r. do Agencji Ochrony Danych Osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Dane Pani/Pana będą przetwarzane i zabezpieczane przez okres niezbędny do realizacji umowy.

 

Pozdrawiamy,
Zespół Tronik Sp. z o.o. Sp. k.

Udostępnij artykuł

Zobacz inne artykuły blogowe
Aktualizacja Atrax4 Przejdź do aktualności Nowa Aktualizacja Systemu ATRAX4

Nowa Aktualizacja Systemu ATRAX4 Przejdź do aktualności Nowa Aktualizacja Systemu ATRAX4

Przedstawiamy Państwu najnowszą aktualizację naszego flagowego systemu ATRAX4, która ma na celu znaczące podniesienie efektywności i precyzji w zarządzaniu flotą pojazdów.

Czytaj więcej