Tronik Sp. z o.o. Sp. k.

Polityka prywatności

Tronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej Tronik) przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Tronik.

 

Polityka obowiązuje wszystkich Abonentów Tronik oraz jej spółek zależnych, a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe oraz korzystających z naszego oprogramowania i usług, którzy mogą, ale nie muszą być Abonentami Tronik Sp. z o.o. Sp. k.

 

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

 

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

 

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Słowniku, który znajduje się w sekcji IV niniejszej Polityki. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

 

 

I. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Tronik.

 

1. Dostarczenie produktów i świadczenie usług.

Świadczenie usług i dostarczanie produktów przez Tronik obejmuje następujące działania:

  • czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, w tym obsługi Abonentów, także za pośrednictwem środków komunikacji telefonicznej, e-mailowej i korespondencji tradycyjnej,
  • rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny Twojej wiarygodności płatniczej,
  • zarządzanie, serwisowanie i rozwój oprogramowania, którego twórcą i właścicielem jest Tronik,
  • pracę montażowe i serwisowe urządzeń będących częścią usług,
  • zapewnienie wsparcia technicznego za pośrednictwem środków komunikacji telefonicznej, e-mailowej, zdalnej pomocy i wizyt w siedzibie.
  • przetwarzanie danych będących częścią umowy tj. lokalizacja pojazdów i urządzeń w oprogramowaniu Tronik oraz danych identyfikacji kierowców (imię, nazwisko) i ich czasu pracy.

 

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

– Dane kontaktowe;
– Dane o Twoim koncie abonenckim;
– Dane telefoniczne;
– Dane wprowadzone i przetwarzane w naszym oprogramowaniu;
– Dane o lokalizacji monitorowanych pojazdów wyposażonych w urządzenia firmy Tronik lub urządzenia innych producentów pracujące w oprogramowaniu firmy Tronik;
– Dane o lokalizacji urządzeń mobilnych jeśli są wyposażone aplikacje firmy Tronik;

 

Do jakich informacji mamy dostęp?

W celu prawidłowej realizacji usług, mamy dostęp do Danych kontaktowych i Danych o Twoim koncie abonenckim, które są niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy abonenckiej.
Danych kontaktowych, gdzie korespondencja oraz oglądane przez Ciebie treści są objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Bez Twojej zgody nie uzyskujemy dostępu do treści rozmów SMS, wiadomości e-mail i wiadomości pochodzących z naszego oprogramowania. Możemy przetwarzać dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów, w tym realizacji połączeń i dostarczania treści w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi. Danych wprowadzonych i przetwarzanych w naszym oprogramowaniu, m.in. informacji o eksploatacji i lokalizacji pojazdów i urządzeń mobilnych objętych abonamentem, danych identyfikacji kierowców (imię, nazwisko), w celu realizacji umowy abonenckiej.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom:

– w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. pracownikom i współpracownikom firmy Tronik, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Tronik zawarła umowy o współpracy.
– w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

Zawarcie i wykonanie umowy abonenckiej: np. Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy abonenckiej. Dane o Twoim koncie abonenckim i Dane telefoniczne przetwarzane w celu realizacji usług i naliczania za nie opłat; Dane wprowadzone i przetwarzane w naszym oprogramowaniu w celu prawidłowej realizacji umowy abonenckiej.

Wyrażona zgoda: Twoje Dane kontaktowe przetwarzane w celu przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych oraz w celu prawidłowej realizacji umowy abonenckiej; Dane wprowadzone i przetwarzane w naszych oprogramowaniu w celu sprawnego zdiagnozowania ewentualnych przyczyn usterek i awarii.

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Tronik: np. Dane kontaktowe i Dane o Twoim koncie abonenckim przetwarzane w celu dostarczenia Abonentom wykazu świadczonych usług, rozpatrywania reklamacji;

Prawnie uzasadnione interesy Tronik: np. Informacje o Twoim koncie abonenckim oraz Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego Tronik Sp. z o.o. Sp. k., naliczania opłat oraz Dane telefoniczne przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej.

 

2. Do tworzenia Twojego profilu klienta.

Twój profil klienta tworzymy w celu poprawy jakości świadczenia usług, jak najlepszego dopasowania obsługi oraz ofert marketingowych do Twoich indywidualnych potrzeb. Umożliwia nam to sprawne zdiagnozowanie ewentualnych przyczyn usterek i awarii oraz oferowanie Ci produktów i usług dostosowanych do Twoich potrzeb, czyli profilowanie.

 

W jaki sposób tworzymy Twój profil klienta?

Analizujemy Informacje o Twoim koncie abonenckim pod kątem usług, z których korzystasz. Dzięki temu mamy okazję dowiedzieć się, w jaki sposób możemy poprawić Twoją satysfakcję z naszych usług. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych wykorzystujemy pliki cookie oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywnościach użytkowników. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce cookies.

 

Twój profil klienta tworzymy w oparciu o następujące kategorie danych:

– Dane kontaktowe;
– Dane o Twoim koncie abonenckim;
– Dane telefoniczne;
– Dane wprowadzone i przetwarzane w naszym oprogramowaniu;

Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy tworzyli Twój profil klienta w celu marketingu bezpośredniego możesz zgłosić nam swój sprzeciw. Wtedy nie będziemy mogli poinformować Cię o nowej ofercie lepiej dopasowanej do tego, w jaki sposób korzystasz naszych usług. W każdym czasie możesz również zdecydować, czy chcesz otrzymywać od nas komunikację marketingową, wyrażając lub cofając swoją zgodę. Szczegółowe informacje jak wnieść sprzeciw i zarządzać zgodami, znajdziesz w sekcji II Masz kontrolę nad swoimi danymi.

Jednocześnie informujemy, że w związku z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, Tronik nie stosuje mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (np. w oparciu o modele scoringowe, analizy statystyczne, metody oceny ryzyka).

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Jeśli nie otrzymamy od Ciebie odmiennych dyspozycji, usuwamy Twój profil klienta po wygaśnięciu umowy abonenckiej.

 

Czy udostępniamy Twoje dane?

Twój profil klienta możemy udostępniać wyłącznie pracownikom i współpracownikom Tronik. Nie sprzedajemy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim.

 

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:

Prawnie uzasadnione interesy Tronik Sp. z o.o. Sp. k.

 

3. Dla celów analitycznych i rozwiązywania problemów technicznych.

Weryfikujemy Dane pochodzące z naszych systemów na potrzeby sporządzania analiz, dzięki którym możemy rozwiązywać problemy techniczne, usprawniać i optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb abonentów, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.

 

Jakie dane wykorzystujemy do sporządzania raportów i analiz?

Dane o Twoim koncie abonenckim, Dane telefoniczne, Dane wprowadzone i przetwarzane w naszym oprogramowaniu. Dane o lokalizacji monitorowanych pojazdów wyposażonych w urządzenia firmy Tronik lub urządzenia innych producentów pracujące w oprogramowaniu firmy Tronik. Dane o lokalizacji telefonów/tabletów jeśli są wyposażone aplikacje firmy Tronik.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dla celów statystycznych Twoje dane przetwarzamy przez okres obowiązywania umowy abonenckiej.

 

Do jakich danych mamy dostęp?

Przetwarzany Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług.

 

Czy udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane udostępniamy wyłącznie pracownikom i współpracownikom Tronik.
Nie sprzedajemy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim.

 

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:

Prawnie uzasadnione interesy Tronik Sp. z o.o. Sp. k.

 

4. W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych.

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Tronik zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

 

Jakie dane musimy przechowywać?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne jesteśmy zobowiązani zatrzymywać i przechowywać Twoje Dane telefoniczne, niezbędne do:
– ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego,
– użytkownika inicjującego połączenie, oraz użytkownika końcowego do którego kierowane jest połączenie;

określenia:
– daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania,
– rodzaju połączenia,
– lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

 

II. MASZ KONTROLĘ NAD SWOIMI DANYMI

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:

a) prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
– przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;
– przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez Tronik rachunków w formie elektronicznej;
– przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków Umowy Abonenckiej w formie elektronicznej;

Możesz wyrazić albo cofnąć zgodę za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.

b) prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

c) prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

d) prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Tronik nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

e) prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

f) prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
– jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
– jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
– jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
– jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej. Tronik Sp. z o.o. Sp. k. w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Tronik Sp. z o.o. Sp. k. może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

III. PRZYDATNE DANE KONTAKTOWE

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Pułtusku przy ul. R. Traugutta 2 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000683043, numerem NIP: 5681567494.

Możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: iod@tronik.pl

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu:
adres e-mail: iod@tronik.pl
poczta tradycyjna: Biuro Tronik Sp. z o.o. Sp. k., 06-100 Pułtusk, ul. R. Traugutta 2B
numer telefonu: 23 69 26 888 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

 

IV. SŁOWNICZEK

 

Abonent Tronik Sp. z o.o. Sp. k.:

osoba fizyczna lub spółka cywilna będąca stroną umowy o świadczenie usług zawartej z Tronik albo jej spółkami zależnymi.

 

Dane kontaktowe:

informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy abonenckiej, np. Twoje imię i nazwisko, nazwa Spółki, numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego, NIP, KRS, Regon, adres korespondencyjny, adres miejsca świadczenia usług, numer telefonu, adres e-mail.

 

Informacje o Twoim koncie abonenckim:

informacje gromadzone i przetwarzane w trakcie trwania umowy abonenckiej, obejmujące w szczególności numer identyfikacyjny Abonenta, sposób płatności, numer rachunku bankowego, informacje o świadczonych usługach, segment klienta, produkty i usługi zakupione za pośrednictwem któregokolwiek z naszych kanałów sprzedażowych, a także szczegóły transakcji, informacje o Twojej wiarygodności płatniczej (uzyskane w biurze informacji gospodarczej);
Do kategorii tej należą również dane dotyczące Obsługi Klienta: zgłoszenia o udzielenie wsparcia technicznego i dane wymagane do rozwiązania problemów będących ich przedmiotem; godzina i czas trwania rozmowy – zgłoszenia telefonicznego oraz zastosowane rozwiązanie;

 

Dane telefoniczne:

dane przetwarzane na potrzeby świadczenia usług telefonii komórkowej, w tym dane o numerach użytkowników wywoływanego i wywołującego, imiona i nazwiska jeśli je udostępnili, rodzaj i czas połączenia, data i godzina połączenia lub nieudanego połączenia, dane lokalizacyjne urządzenia inicjującego oraz do którego wykonywane jest połączenie, dane techniczne o urządzeniach (numery MSISDN, numery IMSI, numery IMEI lub ESN), daty i godziny pierwszego zalogowania mobilnych urządzeń końcowych do ruchomej publicznej sieci telefonicznej, ilość wykonanych połączeń, dane o ilości wysyłanych i pobieranych danych.

 

Dane wprowadzone i przetwarzane w naszym oprogramowaniu:

dane przetwarzane na potrzeby świadczenia usług monitoringu pojazdów i maszyn, w tym dane o:
– obiektach objętych usługą (tj. rodzaj, numer rejestracyjny, model, marka, rok produkcji i kolor),
– użytkownikach oprogramowania (imiona, nazwiska i loginy użytkowników, ich służbowy nr telefonu i e-mail jeśli je udostępniono)
– imię, nazwisko kierowcy pochodzące z tachografu cyfrowego lub wprowadzone przez użytkownika w powiązaniu z identyfikatorem elektronicznym
– dane lokalizacyjne urządzenia inicjującego,
– dane techniczne o urządzeniach (numery MSISDN, numery IMSI, numery IMEI lub ESN, numery S/N urządzeń),
– rodzaj, data i czas połączenia lub zalogowania do oprogramowania,
– ilość wykonanych połączeń, dane o ilości wysyłanych i pobieranych danych.

 

Polityka:

niniejsza polityka prywatności.

 

Tronik Sp. z o.o. Sp. k:

Tronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Pułtusku przy ul. R. Traugutta 2 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000683043, numerem NIP: 5681567494.

 

Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych Tronik Sp. z o.o. Sp. k.:

odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych i oprogramowaniu zarządzanym przez Tronik Sp. z o.o. Sp. k. w tym godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej w domenie Tronik Sp. z o.o. Sp. k.; szczegóły transakcji oraz informacje techniczne o urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki); informacje o lokalizacji urządzenia przenośnego lub przeglądarki internetowej użytkownika.

 

Dane zebrane podczas korzystania z oprogramowania Tronik Sp. z o.o. Sp. k.:

aktywność użytkowników w oprogramowaniu zarządzanym przez Tronik Sp. z o.o. Sp. k, w tym godzina i czas trwania sesji, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, informacje techniczne o urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki); informacje o lokalizacji urządzenia przenośnego i wszystkie dane wprowadzone przez użytkownika do oprogramowania w celu prawidłowej realizacji usług.

 

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

 

V. AKTUALIZACJE NASZEJ POLITYKI

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i publikowana jest na naszej stronie internetowej.