Geolokalizacja transportu towarów wrażliwych – integracja z systemem SENT

Z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539). Ustawa wprowadza obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu, przewożącego towary wrażliwe, do systemu monitorowania przewozu. Tym samym konieczne stanie się wyposażenie środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

Nasza firma jest poświadczonym Zewnętrznym Systemem Lokalizacyjnym (ZSL) i oferuje Państwu oprogramowanie, które ułatwi spełnianie ustawowego obowiązku.

Dzięki integracji z systemem SENT mamy możliwość zautomatyzowanego przesyłania danych pomiędzy naszym systemem zarządzania flotą pojazdów a systemem do obsługi rejestracji zgłoszeń przewozu towarów. Integracja polega na samoczynnym przesyłaniu między systemami niezbędnych informacji o pojeździe, tj. współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu, jego prędkość, data i godzina pozyskania tych współrzędnych, azymut środka transportu, błąd przekazywania danych satelitarnych oraz numer lokalizatora albo numer urządzenia.

W przypadku pytań dotyczących oferty i usługi integracji z SENT zapraszamy do kontaktu.

STREFA KLIENTA
pl