Ułatwienia dostępu

Tronik Sp. z o.o. Sp. k.

Transport leków: Bezpieczeństwo i Standardy TAPA TSR

bezpieczeństwo transportu leków

Dlaczego Bezpieczeństwo w Transporcie Farmaceutycznym Jest Kluczowe?

Dane stowarzyszenia TAPA dotyczące kradzieży wyraźnie pokazują, że liczba incydentów związanych z kradzieżami drogowymi rośnie. Według danych stowarzyszenia bezpieczeństwa transportu TAPA, w lutym 2023 r. towary o wartości 8 947 337 euro zostały skradzione z ciężarówek w 29 krajach regionu EMEA, co stanowi wzrost o 82,5% w porównaniu z lutym 2022 r. Wiodącym krajem pod względem kradzieży ładunków są Niemcy z 33% wszystkich zgłoszonych incydentów (167 kradzieży). Na drugim miejscu w tym smutnym rankingu znajduje się Wielka Brytania z 87 incydentami, a na trzecim Francja z 76 zgłoszonymi kradzieżami.

Transportując leki, trzeba być świadomym zagrożeń związanych z kradzieżą towaru i konsekwencjami ponownego wprowadzenia skradzionych leków do łańcucha dostaw. Najważniejsze jest zapewnienie odpowiednich warunków transportu, takich jak wymagana temperatura. Jakakolwiek zmiana warunków może negatywnie wpłynąć na jakość leków, stwarzając zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów.

 

Jak Minimalizować Ryzyko Kradzieży Leków w Transporcie?

Co to jest TAPA?

Transport leków nakłada na uczestników łańcucha dostaw określone wymagania, takie jak:

 • Transport farmaceutyków w odpowiedniej temperaturze
 • Utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza
 • Ochrona leków przed szkodliwymi warunkami zewnętrznymi
 • Zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi

Jednakże, kluczową kwestią jest zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo farmaceutyków. Towary o wysokiej wartości, takie jak leki, muszą być chronione przed kradzieżą i ingerencją osób trzecich od momentu produkcji aż do odbiorcy końcowego.

W odpowiedzi na rosnące ryzyko kradzieży, w 1997 roku utworzono stowarzyszenie TAPA. Jego celem jest zapobieganie stratom w łańcuchu dostaw towarów o wysokiej wartości. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa transportu ciężarowego (TSR) mają chronić przewożone produkty oraz zapewniać bezpieczeństwo kierowcom i pojazdom.

 

Klasy Bezpieczeństwa TAPA TSR

Istnieją trzy poziomy bezpieczeństwa:

 • Level 1 – najwyższy poziom bezpieczeństwa
 • Level 2 – umiarkowany poziom ochrony
 • Level 3 – podstawowa ochrona

Najlepszą ochroną w transporcie leków jest wybór i wdrożenie standardu TAPA TSR1, który jest najbardziej rygorystyczny, ale też najskuteczniej minimalizuje ryzyko kradzieży.

 

Charakterystyka Transportów Zgodnych z TAPA

Transport produktów leczniczych zgodny z wytycznymi TAPA TSR nakłada na przewoźnika określone wymagania, w tym:

 • Odpowiednie wyposażenie pojazdów
 • Zapewnienie odpowiednich alarmów bezpieczeństwa
 • Szkolenie personelu odpowiedzialnego za przewóz towarów wysokiej wartości
 • Planowanie tras na podstawie analizy ryzyka i polityki bezpiecznych parkingów

Wyposażenie Pojazdów

Pojazdy używane do transportu leków zgodnie z poziomem 1 wytycznych TAPA TSR muszą spełniać nie tylko wymagania dotyczące temperatury, ale również szereg wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Jednym z kluczowych elementów bezpiecznego transportu jest system GPS, który umożliwia tworzenie wirtualnych korytarzy dla pojazdów. Dzięki liście bezpiecznych parkingów, ustawia się wirtualne ogrodzenia, z których pojazd nie może wyjechać. Każde opuszczenie wyznaczonego obszaru generuje alarm, informuje centrum monitorowania i uruchamia odpowiednie procedury.

Alarmy i Systemy Bezpieczeństwa

Pojazdy muszą być wyposażone w alarmy nieautoryzowanego otwarcia drzwi chłodni oraz kabiny kierowcy. Alarmy te są zarówno dźwiękowe, jak i informujące centrum monitorowania poprzez systemy telematyczne.

Wytyczne TAPA TSR wymagają od przewoźnika posiadania specjalistycznego systemu telematycznego, który informuje o:

 • Utracie sygnału GPS
 • Zaniku zasilania
 • Stanie baterii urządzenia śledzącego
 • Próbach manipulacji przy urządzeniu śledzącym

Szkolenia Personelu

Zapewnienie najwyższej jakości usługi transportu leków wymaga regularnych szkoleń personelu. Aby transport produktów leczniczych był zgodny z najwyższymi standardami bezpieczeństwa TAPA TSR1, personel musi być przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

Planowanie Tras

Podstawą planowania tras zgodnych z TAPA TSR 1 jest analiza ryzyka. Należy wybierać trasy, gdzie nie doszło do incydentów, i gdzie znajdują się autoryzowane parkingi. Każda trasa musi być szczegółowo zaplanowana, uwzględniając bezpieczne parkingi i hasła bezpieczeństwa. Po załadunku konieczne jest ustawienie wirtualnego korytarza oraz wszystkich alarmów bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Kierowcy

Podczas transportu towarów o wysokiej wartości należy dbać o bezpieczeństwo kierowcy. Kierowcy muszą być odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w instrukcje i protokoły reagowania na wypadek incydentu. W razie zagrożenia kierowcy powinni mieć możliwość poinformowania centrum monitorowania za pomocą przycisków bezpieczeństwa, które są zamontowane w kabinach i mobilnych urządzeniach.

Przykład Transportu Leków Zgodnego z TAPA TSR 1

Aby sprostać rosnącemu ryzyku kradzieży, nasze usługi transportu produktów leczniczych są zgodne z najwyższymi standardami TAPA TSR 1. Nasze chłodnie są wyposażone w zaawansowane systemy elektroniczne, umożliwiające monitoring temperatury i śledzenie przesyłki online przez całą dobę. Alarmy informują o zaniku sygnału GPS, próbach sabotażu i stanie baterii urządzenia śledzącego.

Wszyscy kierowcy i pracownicy zaangażowani w transport towarów wysokiej wartości przechodzą regularne szkolenia. Trasy transportu są starannie planowane, uwzględniając bezpieczne parkingi i hasła bezpieczeństwa na wypadek incydentów.

 

Jeśli szukasz idealnego rozwiązania, aby zabezpieczyć swój towar, skontaktuj się z nami!

Udostępnij artykuł

Zobacz inne artykuły blogowe
Aktualizacja Atrax4 Przejdź do aktualności Nowa Aktualizacja Atrax4 Już Jest!

Nowa Aktualizacja Atrax4 Już Jest! Przejdź do aktualności Nowa Aktualizacja Atrax4 Już Jest!

Sprawdź co nowego czeka na Ciebie w najnowszej aktualizacji.

Czytaj więcej
identyfikacja naczep Przejdź do aktualności Identyfikacja naczep - Atrax4

Identyfikacja naczep – Atrax4 Przejdź do aktualności Identyfikacja naczep - Atrax4

Efektywne monitorowanie i kontrola pojazdów, w tym naczep, to klucz do sukcesu każdej firmy transportowej. Warto wiedzieć, jak identyfikacja naczep przy użyciu systemu Atrax4 może pomóc w  zarządzaniu flotą, zapewniając nie tylko zwiększoną efektywność, ale także większe bezpieczeństwo i oszczędności.

Czytaj więcej